નાસ્ત્રેદમસની ભવિષ્યવાણી 2022 નું વર્ષ લાવશે દુનિયામાં ત@બાહી વર્ષ દરમિયાન એવું એવું જોવા મળશે કે જાણો - Aapni Vato

નાસ્ત્રેદમસની ભવિષ્યવાણી 2022 નું વર્ષ લાવશે દુનિયામાં ત@બાહી વર્ષ દરમિયાન એવું એવું જોવા મળશે કે જાણો

દરેક વર્ષના અંતે આગામી વર્ષ માટે નાસ્ત્રેદમસની ભવિષ્યવાણીઓ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ વર્ષ 2022 માટે ફ્રેન્ચ ભવિષ્યવેત્તાની ભવિષ્યવાણી સામે આવી છે.

ફ્રાન્સમાં 14 ડિસેમ્બર 1503ના રોજ જન્મેલા નાસ્ત્રેદમસે 100 શ્લોકોમાં ઘણી સદીઓમાં પોતાની ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી. નાસ્ત્રેદમસે લગભગ 499 વર્ષ પહેલા પોતાની ભવિષ્યવાણી કરી હતી. નાસ્ત્રેદમસના આ પુસ્તકમાં કુલ 6338 ભવિષ્યવાણીઓ છે.

નાસ્ત્રેદમસના નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે વર્ષ 2022માં એક વિના@શક પ@રમાણુ બો@મ્બ વિ@સ્ફો@ટ થશે અને તેના કારણે વાતાવરણમાં ફેરફાર થશે અને પૃથ્વીનું હવામાન બદલાશે. આનાથી ઘણા ફેરફારો જોવા મળશે.

નાસ્ત્રેદમસની વર્ષ 2022 ની આગાહી મુજબ, એસ્ટરોઇડ પૃથ્વીના મહાસાગરમાં પડશે, જેનાથી ભ@યંકર મોજાઓ થશે જે પૃથ્વીને ચારે બાજુથી ઘેરી લેશે. આ કારણે ઘણા દેશો ડૂબવાના જો@ખમમાં છે.

તેમની આગાહી મુજબ વર્ષ 2022 વિના@શ અને પછી શાંતિ લાવશે. આ શાંતિ પહેલા આખી દુનિયામાં 72 કલાક અંધારું રહેશે. પર્વતો પર બરફ પડશે અને ઘણા દેશોના યુ@દ્ધો શરૂ થતાં જ સમાપ્ત થઈ જશે. આ કુદરતી ઘટનાને કારણે હશે.

નાસ્ત્રેદમસના અનુમાન મુજબ વર્ષ 2022માં મોંઘવારી અંકુશની બહાર થઈ જશે અને યુએસ ડોલરમાં તી@વ્ર ઘટાડો થશે. આગાહી મુજબ મેનો@ર્કા ટાપુની નજીક આવેલા ભૂમધ્ય સમુદ્રમાં મિસા@ઈલ પરીક્ષણ દરમિયાન મોટો વિ@સ્ફો@ટ થવાની સંભાવના છે.

એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વર્ષ 2022માં ફ્રાન્સમાં મોટું તોફાન આવશે. જેના કારણે ભીષ@ણ આગ, દુષ્કા@ળ અને પૂરની સ્થિતિ સર્જાશે. આ વિશ્વભરમાં ભૂખમરો તરફ દોરી જશે.

નાસ્ત્રેદમસની આગાહી મુજબ, 2022માં પર્સનલ કોમ્પ્યુટરનું મગજ માણસોને નિયંત્રિત કરી શકશે. એટલે કે વર્ષ 2022 માનવ ઈન્ટરફેસ સાથે આર્ટિફિ@શિયલ ઈન્ટેલિ@જન્સ કોમ્પ્યુટરનું હશે અને રો@બોટ્સ માનવ જાતિનો ના@શ કરશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *